Ósemka „Szkołą Przyszłości”

Jak śpiewał niegdyś znany dobrze wszystkim piosenkarz Krzysztof Krawczyk: „Chciałbym być piosenkarzem. Chciałbym mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat…” Efekt końcowy? Udało się! Zrealizował swoje marzenia.  

Uczniowie rudzkiej ósemki im. Miłośników Ziemi Śląskiej śmiało mogą mu wtórować i śpiewać głośno: „Chciałbym być marynarzem, chciałbym mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać”. 

W drodze ku realizacji tych marzeń towarzyszą im nauczyciele, którzy na czele z panią dyrektor mgr Marzenną Widuch, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizują dwuletni projekt pod nazwą „Szkoła Przyszłości”.
Kwota dofinansowania projektu to ponad 216 tys. zł  Ma on na celu podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz podstawowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także podniesienie profesjonalizmu nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu wyżej wymienionych kompetencji u uczniów objętych ofertą zajęć dodatkowych.
Nauczyciele pomagają swoim podopiecznym uwolnić drzemiący w nich potencjał, aby w przyszłości zrealizowali swoje marzenia. Ktoś powie nierealne. Nic bardziej mylnego. Wystarczy tylko uwierzyć w ich możliwości i pozytywnie motywować do działania.

Zajęciami w ramach projektu objętych jest ponad 150 uczniów klas 4 – 8. Bazę szkoły wzbogaciliśmy między innymi o: tablice interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, tablety, aparaty cyfrowe, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3d, mikroskopy, globusy indukcyjne, konturowe, obrotowe mapy nieba, gry, układanki, multimedialne pakiety edukacyjne, przybory matematyczne, podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań, przyrządy do obserwacji, pomiarów i prowadzenia doświadczeń przyrodniczych. Warto podkreślić, że z pomocy dydaktycznych i sprzętów zakupionych w ramach programu korzystają wszyscy uczniowie.
Po jego zakończeniu  pozostaną one w szkole.

Projekt obejmuje zajęcia z: matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego oraz nauk przyrodniczych. Są to spotkania w formie zarówno doskonalącej jak i wyrównawczej.  Nieustannie prowadzone metodą eksperymentu stają się ciekawsze i aktywizują uczniów, którzy uczą się na własnych błędach. Dostosowują tempo pracy do swoich możliwości, planują i eliminują założenia, które okazały się nierealne do realizacji. Obsługa narzędzi multimedialnych usprawnia pracę na zajęciach oraz ułatwia wizualizację problemów.
Nauczyciele żywią nadzieję, że założone cele zostaną w pełni zrealizowane.


Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookie.