flaga uni europejskiej

"Szkoła Przyszłości"

Projekt zakończył się w grudniu 2020

Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z zajęć

Z radością informujemy, że Miasto Ruda Śląska / Szkoła Podstawowa nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Szkoła Przyszłości”.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla 170 uczniów w tym 91 dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej do 31.12.2020 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od IX 2018 do XII 2020 oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli/7 kobiet w ww. szkole do 30.10.2018 poprzez szkolenie w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Wartość projektu ogółem: 240 281,64 PLN
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 204 239,39 PLN

sp 8 projekt unijny plakat

Zajęciami w ramach projektu objętych jest ponad 170 uczniów klas 4 – 8. Bazę szkoły wzbogaciliśmy między innymi o: tablice interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, tablety, aparaty cyfrowe, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3d, mikroskopy, globusy indukcyjne, konturowe, obrotowe mapy nieba, gry, układanki, multimedialne pakiety edukacyjne, przybory matematyczne, podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań, przyrządy do obserwacji, pomiarów i prowadzenia doświadczeń przyrodniczych. Warto podkreślić, że z pomocy dydaktycznych i sprzętów zakupionych w ramach programu korzystają wszyscy uczniowie. Po jego zakończeniu pozostaną one w szkole.

projekt unijny piszący uczeń projekt unijny zdjęcie próbówek

Projekt obejmuje zajęcia z: matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego oraz nauk przyrodniczych. Są to spotkania w formie zarówno doskonalącej jak i wyrównawczej. Nieustannie prowadzone metodą eksperymentu stają się ciekawsze i aktywizują uczniów, którzy uczą się na własnych błędach. Dostosowują tempo pracy do swoich możliwości, planują i eliminują założenia, które okazały się nierealne do realizacji. Obsługa narzędzi multimedialnych usprawnia pracę na zajęciach oraz ułatwia wizualizację problemów. Nauczyciele żywią nadzieję, że założone cele zostaną w pełni zrealizowane.

Grupę docelową projektu stanowi 170 uczniów w tym 91 dziewcząt oraz 7 nauczycieli w tym 7 kobiet Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się poniżej:

kredki dekor
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookie.