Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

zdjęcie Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa,
zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie
ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

 • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z
  urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest
nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest
przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

 • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
 • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
  Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-
  pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

kredki dekor
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookie.